Tax’n’You to coroczny konkurs skierowany do studentów i absolwentów zainteresowanych tematyką podatkową, prawną i rachunkową, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w charakterze doradcy podatkowego.


Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs skierowany jest do studentów III roku studiów licencjackich podejmujących studia II stopnia, III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich, I i II roku studiów magisterskich uzupełniających oraz absolwentów studiów magisterskich uczelni wyższych z 2016 r. zainteresowanych tematyką podatkową, prawną oraz rachunkową. Szczegółowe kryteria dotyczące uczestnictwa definiuje regulamin konkursu w pkt. IV.

W Tax’n’You liczy się praktyczna wiedza na temat zagadnień podatkowych, znajomość terminologii podatkowej, umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole, a także zdolności prezentacyjne. Konkurs daje uczestnikom niepowtarzalną szansę skonfrontowania wiedzy akademickiej o prawie podatkowym z wymaganiami, jakie rynek stawia obecnie przed nowoczesnym doradcą podatkowym.
 


Jaka jest formuła konkursu?

Konkurs Tax’n’You przebiega w dwóch etapach:

I etap konkursu
W etapie I udostępnimy na stronie kpmg.taxandyou.pl ankietę konkursową składającą się z 20 losowo wybranych pytań jednokrotnego wyboru, dotyczących przede wszystkim zagadnień podatkowych, a także ogólnej znajomości wydarzeń gospodarczych. Oceniana będzie zarówno poprawność odpowiedzi, jak i czas wypełnienia ankiety.
 

II etap konkursu

Do finału w Warszawie zaprosimy 24 najlepszych uczestników. Finaliści zmierzą się z następującymi zadaniami:

- Znajomość terminologii podatkowej. 
- Kazus z zakresu polskiego prawa podatkowego, którego rozwiązanie uczestnicy przedstawią przed Kapitułą w formie ustnej
- Panel dyskusyjny o tematyce podatkowej. Tematy do dyskusji zostaną udostępnione uczestnikom przed finałem.

W czasie finału uczestnicy zostaną podzieleni losowo na trzy zespoły. Wszystkie zespoły zmierzą się z każdym z dwóch zadań w sposób rotacyjny.

Prezentacja rozwiązań odbędzie się w formie ustnej.

- Zadania wykonywane przez uczestników podczas finału zostaną ocenione punktowo. Liczba punktów przyznanych za poszczególne zadania będzie sumowana i zadecyduje o wyniku końcowym. Uczestnicy z największą pulą punktów zajmą odpowiednio trzy pierwsze miejsca w konkursie.
- Uczestników finału oceniać będą eksperci z działu Doradztwa Podatkowego KPMG w Polsce w porozumieniu z Kapitułą konkursu.
- Osobom spoza Warszawy zapewniamy nocleg oraz zwracamy koszty podróży z dowolnego miejsca w Polsce wg zasad podanych w regulaminie konkursu.


Jak zgłośic swoje uczestnictwo?

W marcu 2018 podamy dokładny termin rejestracji. W tym czasie wejdź na stronę kpmg.taxandyou.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz w zakładce Rejestracja. Następnie przejdź do wypełnienia online ankiety konkursowej.
 


Kto ocenia uczestników?

Uczestników finału oceniać będą eksperci z działu Doradztwa Podatkowego KPMG w Polsce w porozumieniu z Kapitułą konkursu.
 

Jakie są korzyści dla uczestników?

Konkurs Tax’n’You to nie tylko szansa skonfrontowania wiedzy akademickiej o prawie podatkowym z wymaganiami, jakie rynek stawia obecnie przed nowoczesnym doradcą podatkowym, ale także możliwość wygrania wartościowych i atrakcyjnych nagród.

I miejsce: umowa o pracę w jednym z biur KPMG w Polsce, nagroda finansowa w wysokości 5 000 PLN oraz wartościowe nagrody rzeczowe.

II miejsce: umowa o pracę w jednym z biur KPMG w Polsce, nagroda finansowa w wysokości 3 000 PLN oraz wartościowe nagrody rzeczowe.

III miejsce: umowa o pracę w jednym z biur KPMG w Polsce, nagroda finansowa w wysokości 2 000 PLN oraz wartościowe nagrody rzeczowe.

Pozostali finaliści: praktyki w jednym z biur KPMG w Polsce oraz wartościowe nagrody rzeczowe.

 

 

Masz pytania dotyczące konkursu Tax’n’You? Napisz do nas:

Gabriela Kowalska, Koordynator projektu

Tel. +48 22 528 15 44